Webbyrå i Göteborg
Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova har tillsammans med intressenter ifrån näringslivet och akademi initiativet bildat ett nationellt forum för gemensam strategiutveckling i transportsektorn, för en hållbar samhällsutveckling.